Bogemenskapsföreningen TUNNAN
Användarnamn: Lösenord:
Nyheter
Ledig lägenhet2017-04-29 23:18:32
I juli får vi en ledig lägenhet. Om du har intresse av vår boendeform så skicka gärna ett mail till våra uthyrningsansvariga Malin och Karin på uthyrningsansvarig@tunnan.org.
Årsmöte 20172017-03-26 19:27:14
Torsdag 23/3 2017 höll Tunnan årsmöte. Den gamla styrelsen tackar för sig och den nya styrelsen tackar för förtroendet från föreningen.
Styrelsen består av: Ordförande - Björn Fredberg
Sekreterare - Linnea Wesslund Kassör - Kerstin Hallenrud
Ledamot - Anne Rapinoja Ledamot - Jessica Kelloniemi
Suppleant - Caarlo Skogster Suppleant - Per Östberg
Adjungerande ledamöter - av styrelsen inbjudna våningsplan
Datum för städhelger 20162016-04-11 21:03:56
Vid medlemsmötet 2016-04-08 bestämdes att vårstädning blir helgen 14-15 maj. Höstens städhelg bestäms vid ett senare tillfälle.
Ca kl 10-14 båda dagarna.
Fint väder är beställt.
Senaste Senare2 / 3Äldre Äldst