Bogemenskapsföreningen TUNNAN
Användarnamn: Lösenord:
Nyheter
Uppdaterade stadgar2016-04-11 20:59:00
Vid medlemsmötet 2016-04-08 röstade mötet genom de stadgeändringar som föreslogs vid årsmötet.

§6:
"Boende i huset har företräde till ledig lägenhet." ändras till "Boende som innehar hyreskontrakt på lägenhet i huset har företräde till ledig lägenhet. Sambo och gifta med kontraktsinnehavaren inkluderas i företrädet."

§7:
"Medlem erlägger årsavgift vars storlek beslutas av årsmöte." ändras till "Medlem erlägger årsavgift, kallad medlemsavgift, vars storlek beslutas av årsmöte."
Tillägg: "Föreningshyra betalas i förskott månadsvis."
Struket: "Medlem erlägger deponeringsavgift vid inflyttning. Deponeringsavgiftens storlek beslutas av årsmöte. Deponeringsavgiften återbetalas vid avflyttning om lägenheten är i fullgott skick. Eventuella andra skulder till föreningen avräknas från deponeringsavgiften."
Tillägg: ”Eventuella skulder till föreningen regleras vid medlemskapets avslutande.”

§10:
"Dessutom ingår två adjungerande ledamöter för två månader i taget. Dessa 12 (för ett år) väljs på årsmötet och tillträder enligt fastställt schema." ändras till "Dessutom ingår adjungerande ledamöter. Årsmötet fastställer organisationen av adjungerande ledamöter."

§11:
"Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer där en revisor utses av AB Bostäder och en av Bogemenskapsföreningen Tunnan." ändras till "Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer."
Årsmöte 20162016-03-19 11:17:19
Onsdag 16/3 2016 höll Tunnan traditionsenligt årsmöte. Den gamla styrelsen tackar för sig och den nya styrelsen tackar för förtroendet från föreningen. Styrelsen består av: Ordförande - Björn Fredberg Sekreterare - Jenny Rask Kassör - Tony Ilseth Ledamot - Linnea Wesslund Ledamot - Nedzmija Osmanbegovic Suppleant - Jori van Cranenburgh Suppleant - Erik Müller Adjungerane ledamöter - Kerstin Hallerud samt av styrelsen inbjudna Revisorer - Kerstin Hallerud och Anders Johansson
Senaste Senare3 / 3ÄldreÄldst