Bogemenskapsföreningen TUNNAN
Användarnamn: Lösenord:
Ekonomi
Utöver hyran till AB Bostäder betalar varje hushåll föreningshyra. Denna står i proportion till lägenhetens storlek. Föreningshyran går bl a till kostader för vatten för alla lägenheter, el för de gemensamma utrymmena, reparationer och underhåll. Genom att själva ta hand om dessa arbeten och genom aktsamhet och resurssnålhet kan vi hålla nere grundhyran till hyresvärden. Föreningshyran räknas som hyra och får också läggas till grund för t.ex. bostadsbidrag.

Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift som går till diverse investeringar i inventarier och olika aktiviteter.
Överskott från fikakvällar och middagar går till förbrukningsmaterial samt kaffe, filter, diskmedel och liknande.

Föreningens ekonomi är god. Budgeten har så gott som alla år varit i god balans.Sidan uppdaterad 2015-04-18