Bogemenskapsföreningen TUNNAN
Användarnamn: Lösenord:
Föreningen
Alla i huset, från och med 10 års ålder, är medlemmar i föreningen och har då rösträtt i alla de frågor som behandlas på medlemsmötena. Vi har en styrelse som väljs för ett år i taget. I regel hålls ca 5-8 medlemsmöten om året och betydligt fler styrelsemöten. (Se även våra stadgar längre fram.) Att barnen ges möjlighet att påverka ser vi som en viktig del i deras demokratiska utveckling.

Frågor som brukar diskuteras kan vara: ekonomi/budget, förslag till inköp av material eller inventarier, utveckling av husets verksamheter och lokaler, ansvarsfrågor, aktiviteter mm…

En viktig ledstjärna är att vi eftersträvar enhälliga beslut vilket naturligtvis medför att en del frågor dras i långbänk. Fördelen är självklar; nästan alla beslut stöds av alla och gagnar alla. Kan vi ändå inte komma fram till enighet tas beslut med enkel majoritet.


Sidan uppdaterad 2015-04-18