Bogemenskapsföreningen TUNNAN
Användarnamn: Lösenord:
Bogemenskapsföreningen TUNNAN

...ett annorlunda boende...På Tunnlandsgatan 9 i Borås, finns ett hus som utmärker sig genom att vi som bor i huset vill något mer med vårt boende. Vår tanke är att det är viktigt att skapa möjlighet till trygghet och gemenskap i boendet utan att för den skull ställa orimliga krav på delaktighet och engagemang.

Vi kallar boendeformen bogemenskap. I föreningens stadgar framgår själva idén med boendet: Föreningens ändamål är att driva ett bogemenskapshus och ta tillvara de positiva sidor ett kollektivt boende har, bl a genom att främja gemensamt arbete och gemensamma aktiviteterrnsamt verka för en levande närmiljö.
Vi bor i våra egna lägenheter som vi i vanlig ordning hyr av hyresvärden AB Bostäder. Skillnaden mot grannhusen är att vi dessutom har ett stort antal gemensamma lokaler som vi utnyttjar till gemensamma eller privata aktiviteter.


Datum för städhelger 20162016-04-11 21:03:56
Vid medlemsmötet 2016-04-08 bestämdes att vårstädning blir helgen 14-15 maj. Höstens städhelg bestäms vid ett senare tillfälle.
Ca kl 10-14 båda dagarna.
Fint väder är beställt.
Uppdaterade stadgar2016-04-11 20:59:00
Vid medlemsmötet 2016-04-08 röstade mötet genom de stadgeändringar som föreslogs vid årsmötet.

§6:
"Boende i huset har företräde till ledig lägenhet." ändras till "Boende som innehar hyreskontrakt på lägenhet i huset har företräde till ledig lägenhet. Sambo och gifta med kontraktsinnehavaren inkluderas i företrädet."

§7:
"Medlem erlägger årsavgift vars storlek beslutas av årsmöte." ändras till "Medlem erlägger årsavgift, kallad medlemsavgift, vars storlek beslutas av årsmöte."
Tillägg: "Föreningshyra betalas i förskott månadsvis."
Struket: "Medlem erlägger deponeringsavgift vid inflyttning. Deponeringsavgiftens storlek beslutas av årsmöte. Deponeringsavgiften återbetalas vid avflyttning om lägenheten är i fullgott skick. Eventuella andra skulder till föreningen avräknas från deponeringsavgiften."
Tillägg: ”Eventuella skulder till föreningen regleras vid medlemskapets avslutande.”

§10:
"Dessutom ingår två adjungerande ledamöter för två månader i taget. Dessa 12 (för ett år) väljs på årsmötet och tillträder enligt fastställt schema." ändras till "Dessutom ingår adjungerande ledamöter. Årsmötet fastställer organisationen av adjungerande ledamöter."

§11:
"Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer där en revisor utses av AB Bostäder och en av Bogemenskapsföreningen Tunnan." ändras till "Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer."
Årsmöte 20162016-03-19 11:17:19
Onsdag 16/3 2016 höll Tunnan traditionsenligt årsmöte. Den gamla styrelsen tackar för sig och den nya styrelsen tackar för förtroendet från föreningen. Styrelsen består av: Ordförande - Björn Fredberg Sekreterare - Jenny Rask Kassör - Tony Ilseth Ledamot - Linnea Wesslund Ledamot - Nedzmija Osmanbegovic Suppleant - Jori van Cranenburgh Suppleant - Erik Müller Adjungerane ledamöter - Kerstin Hallerud samt av styrelsen inbjudna Revisorer - Kerstin Hallerud och Anders Johansson
Äldre nyheter -->