Bogemenskapsföreningen TUNNAN
Användarnamn: Lösenord:
Bogemenskapsföreningen TUNNAN

...ett annorlunda boende...På Tunnlandsgatan 9 i Borås, finns ett hus som utmärker sig genom att vi som bor i huset vill något mer med vårt boende. Vår tanke är att det är viktigt att skapa möjlighet till trygghet och gemenskap i boendet utan att för den skull ställa orimliga krav på delaktighet och engagemang.

Vi kallar boendeformen bogemenskap. I föreningens stadgar framgår själva idén med boendet: Föreningens ändamål är att driva ett bogemenskapshus och ta tillvara de positiva sidor ett kollektivt boende har, bl a genom att främja gemensamt arbete och gemensamma aktiviteterrnsamt verka för en levande närmiljö.
Vi bor i våra egna lägenheter som vi i vanlig ordning hyr av hyresvärden AB Bostäder. Skillnaden mot grannhusen är att vi dessutom har ett stort antal gemensamma lokaler som vi utnyttjar till gemensamma eller privata aktiviteter.


Ledig lägenhet2017-04-29 23:18:32
I juli får vi en ledig lägenhet. Om du har intresse av vår boendeform så skicka gärna ett mail till våra uthyrningsansvariga Malin och Karin på uthyrningsansvarig@tunnan.org.
Årsmöte 20172017-03-26 19:27:14
Torsdag 23/3 2017 höll Tunnan årsmöte. Den gamla styrelsen tackar för sig och den nya styrelsen tackar för förtroendet från föreningen.
Styrelsen består av: Ordförande - Björn Fredberg
Sekreterare - Linnea Wesslund Kassör - Kerstin Hallenrud
Ledamot - Anne Rapinoja Ledamot - Jessica Kelloniemi
Suppleant - Caarlo Skogster Suppleant - Per Östberg
Adjungerande ledamöter - av styrelsen inbjudna våningsplan
Datum för städhelger 20162016-04-11 21:03:56
Vid medlemsmötet 2016-04-08 bestämdes att vårstädning blir helgen 14-15 maj. Höstens städhelg bestäms vid ett senare tillfälle.
Ca kl 10-14 båda dagarna.
Fint väder är beställt.
Äldre nyheter -->