Bogemenskapsföreningen TUNNAN
Användarnamn: Lösenord:
Bogemenskapsföreningen TUNNAN

...ett annorlunda boende...På Tunnlandsgatan 9 i Borås, finns ett hus som utmärker sig genom att vi som bor i huset vill något mer med vårt boende. Vår tanke är att det är viktigt att skapa möjlighet till trygghet och gemenskap i boendet utan att för den skull ställa orimliga krav på delaktighet och engagemang.

Vi kallar boendeformen bogemenskap. I föreningens stadgar framgår själva idén med boendet: Föreningens ändamål är att driva ett bogemenskapshus och ta tillvara de positiva sidor ett kollektivt boende har, bl a genom att främja gemensamt arbete och gemensamma aktiviteterrnsamt verka för en levande närmiljö.
Vi bor i våra egna lägenheter som vi i vanlig ordning hyr av hyresvärden AB Bostäder. Skillnaden mot grannhusen är att vi dessutom har ett stort antal gemensamma lokaler som vi utnyttjar till gemensamma eller privata aktiviteter.


Årsmöte 20172017-03-26 19:27:14
Torsdag 23/3 2017 höll Tunnan årsmöte. Den gamla styrelsen tackar för sig och den nya styrelsen tackar för förtroendet från föreningen.
Styrelsen består av: Ordförande - Björn Fredberg
Sekreterare - Linnea Wesslund Kassör - Kerstin Hallenrud
Ledamot - Anne Rapinoja Ledamot - Jessica Kelloniemi
Suppleant - Caarlo Skogster Suppleant - Per Östberg
Adjungerande ledamöter - av styrelsen inbjudna våningsplan
Datum för städhelger 20162016-04-11 21:03:56
Vid medlemsmötet 2016-04-08 bestämdes att vårstädning blir helgen 14-15 maj. Höstens städhelg bestäms vid ett senare tillfälle.
Ca kl 10-14 båda dagarna.
Fint väder är beställt.
Uppdaterade stadgar2016-04-11 20:59:00
Vid medlemsmötet 2016-04-08 röstade mötet genom de stadgeändringar som föreslogs vid årsmötet.

§6:
"Boende i huset har företräde till ledig lägenhet." ändras till "Boende som innehar hyreskontrakt på lägenhet i huset har företräde till ledig lägenhet. Sambo och gifta med kontraktsinnehavaren inkluderas i företrädet."

§7:
"Medlem erlägger årsavgift vars storlek beslutas av årsmöte." ändras till "Medlem erlägger årsavgift, kallad medlemsavgift, vars storlek beslutas av årsmöte."
Tillägg: "Föreningshyra betalas i förskott månadsvis."
Struket: "Medlem erlägger deponeringsavgift vid inflyttning. Deponeringsavgiftens storlek beslutas av årsmöte. Deponeringsavgiften återbetalas vid avflyttning om lägenheten är i fullgott skick. Eventuella andra skulder till föreningen avräknas från deponeringsavgiften."
Tillägg: ”Eventuella skulder till föreningen regleras vid medlemskapets avslutande.”

§10:
"Dessutom ingår två adjungerande ledamöter för två månader i taget. Dessa 12 (för ett år) väljs på årsmötet och tillträder enligt fastställt schema." ändras till "Dessutom ingår adjungerande ledamöter. Årsmötet fastställer organisationen av adjungerande ledamöter."

§11:
"Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer där en revisor utses av AB Bostäder och en av Bogemenskapsföreningen Tunnan." ändras till "Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer."
Äldre nyheter -->