Om föreningen

Alla i huset, från och med 10 års ålder, är medlemmar i föreningen och har då rösträtt i alla de frågor som behandlas på medlemsmötena. Vi har en styrelse som väljs för ett år i taget. I regel hålls ca 5-8 medlemsmöten om året och betydligt fler styrelsemöten. (Se även våra stadgar längre fram.) Att barnen ges möjlighet att påverka ser vi som en viktig del i deras demokratiska utveckling.

Frågor som brukar diskuteras kan vara: ekonomi/budget, förslag till inköp av material eller inventarier, utveckling av husets verksamheter och lokaler, ansvarsfrågor, aktiviteter mm…

En viktig ledstjärna är att vi eftersträvar enhälliga beslut vilket naturligtvis medför att en del frågor dras i långbänk. Fördelen är självklar; nästan alla beslut stöds av alla och gagnar alla. Kan vi ändå inte komma fram till enighet tas beslut med enkel majoritet.

Ansvar och arbete

Genom att inte använda hyresvärdens vaktmästare och städpersonal har vi kunnat reducera hyran.
Istället sköter vi alla sådana uppgifter själva. Vi har dels olika ansvarsgrupper som t.ex. fixargrupp, uthyrningsansvarig, dels har vi delat in huset i olika städområden som vi ansvarar för. Tanken är att man inte bara ska städa utan också vidareutveckla sitt område.

Två helger om året har vi storstädning.

Hyresvärden ansvarar för underhållet som t.ex. att byta tapeter och golvmattor. Detta hanteras inom ett system med underhållsfonder. Vitvaror och allt i badrummet byts ut vid behov. Dessutom ansvarar de för själva huset; avlopp, tak, fasad mm.

Ekonomi

Allt annat är vårt ansvar. Varje hyresgäst sköter sin egen lägenhet och dess underhåll. Detta kan t.ex. vara att byta packningar, rensa avlopp, laga persienner eller andra smärre reparationer.
Om man behöver hjälp med en reparation finns en fixargrupp som klarar det mesta. Denna anlitar vid behov fackmän utifrån.

Varje medlem betalar en årlig medlemsavgift som går till diverse investeringar i inventarier och olika aktiviteter. 
Överskott från fikakvällar och middagar går till förbrukningsmaterial samt kaffe, filter, diskmedel och liknande.

Föreningens ekonomi är god. Budgeten har så gott som alla år varit i god balans.